Polski Biały Krzyż - Korpus Humanitarny

     Polski Biały Krzyż - Korpus Humanitarny, to wydzielona jednostka Stowarzyszenia, której celem jest prowadzenie działań humanitarnych w oparciu o tradycje Polskiego Białego Krzyża, organizacji rozwiązanej 76 lat temu decyzją powojennego rządu w Polsce. PBK Korpus Humanitarny stanowi integralną część Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Potrafisz".

     Jak podaje Wikipedia, Organizacja powstała 2 lutego 1918 roku w USA podczas trwania I wojny światowej dzięki staraniom żony Ignacego Paderewskiego, Heleny Paderewskiej, powołana w celu niesienia pomocy ofiarom wojny. Helena Paderewska, wskutek sprzeciwu Czerwonego Krzyża wobec utworzenia polskiej filii tej organizacji, zorganizowała i finansowała nabór ochotniczek do służby pielęgniarskiej, by wysłać je w miejsca, gdzie podczas pierwszej wojny światowej walczyli Polacy wcieleni do trzech armii – rosyjskiej, niemieckiej i austriackiej.

     Drugim celem statutowym stowarzyszenia, z którego Biały Krzyż stał się szczególnie znany, było szerzenie kultury i oświaty, rozbudzanie postaw patriotycznych oraz świadomości narodowej i obywatelskiej wśród żołnierzy polskich służących w armiach zaborczych, a po zakończeniu I wojny światowej wśród żołnierzy służby zasadniczej Wojska Polskiego.

     Polski Biały Krzyż rozwiązany został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. (Dz.U. 1947 nr 2 poz. 6) a jego majątek został przekazany Towarzystwu Przyjaciół Żołnierza, organizacji prokomunistycznej uznanej w tym samym rozporządzeniu za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Nasza działalność humanitarna w obliczu wojny na Ukrainie.  W związku z militarną agresją Rosji na Ukrainę i rozpoczęcie wojny z tym krajem, Polski Biały Krzyż Korpus Humanitarny podjął działalność pomocową ofiarom tej wojny zarówno na terytorium Ukrainy, jak i uchodźcom ukraińskim na terytorium Polski. Organizowane są zbiórki i transport darów rzeczowych, w tym medycznych do Łucka na Ukrainie, pomoc uchodźcom na terenie Polski przez przyjęcie ich w domach polskich rodzin, a członkowie stowarzyszenia będący ratownikami pełnią rotacyjnie służbę w punkcie sanitarnym na granicy polsko - ukraińskiej w Dorohusku. Osoby pełnoletnie gotowe podjąć działalność wolontarystyczną w ramach PBK Korpusu Humanitarnego zapraszamy w nasze szeregi! W pierwszym rzędzie zachęcamy do współpracy lekarzy, ratowników medycznych, ratowników KPP, organizatorów zbiórek darów rzeczowych, psychologów, pedagogów i animatorów zabawy dla dzieci. Ponieważ w Polsce znalazły się tysiące ukraińskich dzieci, gotowi jesteśmy organizować im pomoc psychologiczną oraz zajęcia pozaszkolne, by w ten sposób chronić te dzieci przed tragicznymi skutkami wojny i jej wpływom na przeżycia małych ukraińskich uchodźców.