POTRAFISZ
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
                                                     NIP  7133102743     *     REGON   38282323400000     *     Rozpoczęcie działalności: 08 stycznia 2002 r.,

Witamy !

Działalność stowarzyszenia w obecnej rzeczywistości, szczególnie w czasie pandemii, wymaga obecności w internecie. A działając nieprzerwanie przez 20 lat dowiedliśmy, że robimy to skutecznie, wszechstronnie i z perspektywą na przyszłość. Swoją pracę, bez żadnego etatu, w oparciu wyłącznie o zaangażowanie pro publico bono dowiedliśmy, że można skutecznie inicjować i przeprowadzać projekty nie tylko o charakterze lokalnym, ale i międzynarodowym. Nie jesteśmy zadowoleni ze wszystkiego. Marzy nam się działanie pełną parą. Niestety nie udało nam się włączyć do naszych działań osób angażujących się w życie lokalnych społeczności, w tym radnych wszystkich szczebli, dyrektorów szkół i nauczycieli. Najczęściej interesy prywatne biorą górę nad możliwością bezinteresownej pomocy czy wsparcia inicjatyw zewnątrznych.

Tym serdeczniej przyjmujemy w nasze szeregi tych, dla których nie wygrane wybory samorządowe, nie podniesienie statusu zawodowego w szkole, ale autentyczne rozumienie wspólnych spraw stanowią paliwo do działania na rzecz lokalnej społeczności. Jako organizacja działająca w oparciu o wolontariuszy uczymy bezinteresowności, empatii, rozumienia przeszłości i patrzenia w przyszłość. Zapraszamy do naszego zespołu!

XX lat tradycji

Kiedy 8 stycznia 2002 roku przy ul. Jezuickiej 5 w Lublinie odbywało się spotkanie założycielskie  Terapeutycznego Ośrodka Wsparcia i Edukacji Rodziny, nikt nie sądził, że po niemal dwudziestu latach będziemy cieszyć się wieloma sukcesami organizacyjnymi i rozwiniemy zakres naszego działania. Ruszaliśmy jako stowarzyszenie mające na celu pomaganie dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi, w tym ADHD, FAS i ZA, ale bardzo szybko dołączaliśmy do naszych celów kolejne plany, poszerzając każdego roku zakres naszego społecznego oddziaływania.

W 2005 roku stowarzyszenie TOWER zmieniło swoją formę działania na fundację. Wiązały się z tym konieczne zmiany organizacyjne. Jednak po kilku latach osoby zaangażowane w działalność w ramach fundacji uznały, że jednak to forma stowarzyszenia daje możliwość zaangażowania większej ilości osób, również wolontariuszy niepełnoletnich. Dlatego też w 2019 roku powróciliśmy do formy stowarzyszenia. Rozszerzyliśmy równocześnie zakres naszych działań, oraz zaangażowaliśmy się w realizację nie tylko projektów krajowych, ale i międzynarodowych. I mimo pandemii mamy już kolejne plany na przyszłość, ale też postanowienie realizacji projektów realizowanych dotąd.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Potrafisz"
Wojciechów 98 A   *  24-204 Wojciechów Lubelski  *  tel. 512 789 599
e-mail: stowarzyszenie.potrafisz@wp.pl
Rachunek bankowy: 57 1140 2004 0000 3302 7884 5284