Collegium Publicum C.E.S.

Edukujemy od 19 lat

Collegium Publicum Centrum Edukacji Społecznej początkami swojej działalności edukacyjnej sięga roku 2003. To wtedy, 12 czerwca, zorganizowany został pierwszy Dzień Solidarności Społecznej (tematem przewodnim były ofiary przemocy domowej), zaś kolejne edycje z wyłączeniem lat 2012 i 2020 organizowane są corocznie. Na 2021 rok zaplanowana jest XVII edycja DSS, a miejscem centralnych obchodów Nałęczów.

Centrum Edukacji Społecznej (od 2005 roku Collegium Publicum CES) było organizatorem wielu warsztatów i szkoleń dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (ADHD, FAS, ZA), nauczycieli, konferencji i szkoleń. W latach 2003 - 2020 wzięło w nich udział ponad 4 tysiące osób! Zespół złożony z psychologów, pedagogów różnych specjalności i terapeutów prowadził też spotkania grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży (skorzystało z tej formy wsparcia i edukacji 3 tys. dzieci i młodzieży do 18 roku życia) oraz dyżury w ramach Punku Konsultacyjnego Wsparcia Wychowawczego (2003 - 2020) oraz Punktu Konsultacyjnego Wsparcia Psychicznego (2005 - 2015). Z tych form wsparcia skorzystało łącznie niemal 2 tys. osób. Na przestrzeni 17 lat z różnych form edukacji skorzystało więc prawie 9 tysięcy osób - dorosłych , młodzieży i dzieci.

Z powodu pandemii Collegium Publicum CES od marca 2020 r. nie prowadzi aktywnej działalności. Konsultacje pedagogiczne i terapeutyczne mają raczej charakter okazjonalny. Przez 12 miesięcy (do marca 2021 roku) z tej formy wsparcia skorzystało tylko 45 osób. W zgodnej opinii specjalistów związanych z CES wróży to bardzo gwałtowny wzrost zapotrzebowania na naszą ofertę natychmiast po otwarciu życia społecznego i likwidacji obostrzeń w prowadzeniu spotkań, szkoleń, konferencji i warsztatów edukacyjnych oraz działalności poradniczej i terapeutycznej. Stany obniżonego nastroju, depresje, zaburzenia psychiczne z całą pewnością będą skutkiem lockdownu, z którymi zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli muszą się mierzyć już od ponad roku. To dlatego otwarci jesteśmy na poszerzenie grona terapeutów, psychologów i pedagogów, na których spocznie cały ciężar pracy. W perspektywie tych potrzeb konieczne jest dokończenie remontu siedziby stowarzyszenia, w której znajdą swoje miejsce gabinet psychologiczno-pedagogiczno-terapeutyczny i salka warsztatowa. Niestety wycofanie się potencjalnych sponsorów gotowych wesprzeć finansowo prace remontowo - adaptacyjne budzi pewien niepokój, czy zdążymy z zakończeniem tych prac, na które brakuje nam tylko 5 tys. zł. Miejmy nadzieję, że znajdziemy zrozumienie tych potrzeb, a sponsorom gwarantujemy reklamę i promocję zarówno w naszej odnowionej siedzibie, jak i w czasie imprez i projektów, które organizujemy.  DZIEŃ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ.mp4 - YouTube