Patronaty dla naszych działań

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Potrafisz" prowadzi działania edukacyjne, wychowawcze, umożliwia opiekę terapeutyczną dla dzieci i młodzieży, oraz oferuje zajęcia szeroko rozumianego wychowania patriotycznego. Organizujemy wydarzenia kulturalne (Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej), edukacji historycznej (Rajd Pamięci Stanisława Zięby "Tygrysa"), sportowe (Mistrzostwa Polski Harcerzy w Ringo), każdego roku zapraszamy do Wojciechowa ambulans RCKiK z Lublina, gdzie mieszkańcy nie tylko naszej gminy mogą oddać krew dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Organizowaliśmy też akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, jesteśmy organizatorem Orszaku Trzech Króli w Wojciechowie i patronujemy edukacji harcerzy "Cichociemnych" umożliwiając im szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym resuscytacji. Nie byłoby tych działań, gdyby nie sponsorzy i patroni naszych działań.

Harcerska Organizacja Wychowawczo - Patriotyczna "CICHOCIEMNI"

Organizacja jest patronem Międzynarodowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej i Rajdu Pamięci Stanisława Zięby "Tygrysa"

Związek Oficerów Rezerwy R.P. im. Marszałka J. Piłsudskiego

Związek Oficerów jest patronem Rajdu Pamięci Stanisława Zięby "Tygrysa", Międzynarodowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej oraz akcji HDK

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie przyjął patronat nad Rajdem Pamięci Stanisława Zięby "Tygrysa"