Patronaty dla naszych działań

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Potrafisz" prowadzi działania edukacyjne, wychowawcze, umożliwia opiekę terapeutyczną dla dzieci i młodzieży, oraz oferuje zajęcia szeroko rozumianego wychowania patriotycznego. Organizujemy wydarzenia kulturalne (Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej), edukacji historycznej (Rajd Pamięci Stanisława Zięby "Tygrysa"), sportowe (Mistrzostwa Polski Harcerzy w Ringo), każdego roku zapraszamy do Wojciechowa ambulans RCKiK z Lublina, gdzie mieszkańcy nie tylko naszej gminy mogą oddać krew dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Organizowaliśmy też akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, jesteśmy organizatorem Orszaku Trzech Króli w Wojciechowie i patronujemy edukacji harcerzy "Cichociemnych" umożliwiając im szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym resuscytacji. Nie byłoby tych działań, gdyby nie sponsorzy i patroni naszych działań.

Harcerska Organizacja Wychowawczo - Patriotyczna "CICHOCIEMNI"

Organizacja jest patronem Międzynarodowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej i Rajdu Pamięci Stanisława Zięby "Tygrysa"

Związek Oficerów Rezerwy R.P. im. Marszałka J. Piłsudskiego

Związek Oficerów jest patronem Rajdu Pamięci Stanisława Zięby "Tygrysa", Międzynarodowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej oraz akcji HDK

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie przyjął patronat nad Rajdem Pamięci Stanisława Zięby "Tygrysa" 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Okręg Lubelski

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lubelski patronuje Rajdowi Pamięci Stanisława Zięby "Tygrysa", oraz akcjom krwiodawstwa

"Nasza krew Tobie, Ojczyzno!"